บรรยากาศลูกค้ามีเยี่ยมชม

ผู้บริหาร True Corporation. ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมงานถึงบริษัท