คุณสมบัติ

ฆ่าเชื้อไวรัส/แบคทีเรีย 99.9%

ด้วยการผลิตโอโซนและควบคุมปริมาณความเข้มข้นตามทฤษฏีทางการแพทย์

กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์

ด้วยคุณสมบัติของก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ช่วยย่อยสลายสารระเหยลดความเป็นพิษ

ไม่ใช้สารเคมีอื่นๆ

ไม่มีการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้เพียงพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ผลิตภันฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใดๆ

สลายโอโซนหมดจด

จนถึงระดับปลอดภัยด้วยใส้กรองชนิดพิเศษเร่งปฏิกิริยาหลังการอบฆ่าเชื้อ เพื่อเข้าใช้ห้องได้เร็วขึ้น

การทดสอบและรับรองผล

ผ่านการทดสอบและรับรองผล จากสถาบันการศึกษาภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรค(เชื้อรา,เชื้อแบคทีเรียและไวรัส โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด-19)ได้ 99.9% และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาะ ISO/มอก. ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ใบรับรองผล

ตัวอย่างการใช้บริการ